Duurzame inzetbaarheid van flexkrachten 100% verhogen door gewoontes te doorbreken

Vaak blijft het bij goede bedoelingen. Uitzendbureaus werken snoeihard, maar onevenredig veel budget en tijd gaat verloren aan marketing en sales. Investeren in duurzame inzetbaarheid van hun flexkrachten schiet er veelal bij in. Waarom is duurzame inzetbaarheid voor iedereen belangrijk en hoe doorbreken we hardnekkige gewoontes?

Binden en boeien

Uit onderzoek van brancheorganisatie ABU in samenwerking met de vakbonden blijkt dat uitzendkrachten beter aan de bak komen door scholing. Aanleiding voor het onderzoek was het gebrek aan kennis van de 585.600 uitzendkrachten die langdurig uitzendwerk doen.

Zij vallen regelmatig terug op een uitkering omdat het niet lukt aaneengesloten aan het werk te blijven. Zo heeft 47% geen diploma waar ze op de arbeidsmarkt iets aan hebben en heeft 36% een uurloon tot 1,3 maal het minimumloon.

Economische trendwatchers van Rabobank, ING en ABN Amro voorspellen dat uitzendbureaus zich, naast specialiseren, vooral moeten focussen op het binden en boeien van hun flexkrachten. Door mensen om- en bij te scholen voelen zij zich betrokken bij de ‘club’ en is men breder en duurzamer inzetbaar.

Werk behouden of nieuw werk krijgen

De Engelse wetenschappers Rothwell en Arnold definiëren duurzame inzetbaarheid als het vermogen om werk te houden en nieuw werk te krijgen. Daarbij draait het om drie V’s: Vitaliteit, Vakmanschap en Veranderen.

Vitaliteit betekent dat mensen mentaal en fysiek fit zijn om te werken. Vakmanschap gaat over het op peil houden van productiviteit. Veranderen gaat nog een stap verder.

Door de hevig veranderende arbeidsmarkt, versnelt door digitalisering en robotisering, vereist de toekomst dat mensen continu blijven leren en zich ontwikkelen om verzekerd te blijven van passend, gezond en plezierig werk.

Goed werkgeverschap

Daar ligt een essentiële rol voor werkgevers. Waar we zien dat bij het bedrijfsleven, de klanten van uitzendbureaus, duurzame inzetbaarheid hoog op de prioriteitenlijst staat blijft dat bij bureaus, ook formeel werkgever van hun flexkrachten, helaas achter.

We zien in de praktijk dat uitzendbureaus de meeste aandacht vestigen op groei. Er wordt minimaal 30% budget en tijd besteed aan marketing en sales. Dat staat in schril contrast met gemiddeld 0,03% opleidingsbudget voor flexkrachten. 

Op zich is deze reflex niet vreemd als je weet dat er meer dan 5000 uitzendbureaus in Nederland bestaan. Hierdoor is de concurrentie moordend.

Maar juist hun belangrijkste kapitaal, de flexkrachten, zijn kwetsbaar. Ze worden van klus naar klus ingezet, maar zijn erg afhankelijk van om- en bijscholing om continu inzetbaar te blijven in de veranderende arbeidsmarkt.

Zij beschikken veelal niet over eigen kapitaal om te investeren in hun eigen ontwikkeling. Goed werkgeverschap houdt ook in hierin te voorzien en begeleiden.

Tijd is geld

Zelf heb ik jaren op de uitzendvestiging aangestuurd op sales. Bellen, bellen, bellen! Achteraf moet ik concluderen dat mijn collega’s niet in hun kracht werkten. Zij hadden hun vak gekozen om met mensen te werken en keken enorm op tegen acquisitie.

Wat zou het toch mooi zijn als die 30% kostbare tijd niet opgaat aan marketing campagnes en lukraak acquisitie bellen, maar wordt geïnvesteerd in bredere inzetbaarheid van de flexpool. Dan worden meer mensen plaatsbaar op vacatures die anders langdurig vacant zouden blijven. Dat levert óók winst op, maar dan voor iedereen!

Door slimmere acquisitie kanalen in te zetten komen uitzendbureaus weer toe aan hun belangrijkste functie. Persoonlijke intakegesprekken, on-the-job opleiding, sollicitatietraining, uitvoerige werving & selectie en instructies over de werkplek.

Er komt budget vrij voor extra cursussen, assessments, loopbaan consults en aanvullende certificering en diploma’s voor alle flexkrachten.

Missie volbrengen

De missie van mijn start-up Felixwerkt is dat alle flexkrachten van Nederland binnen 3 jaar 100% duurzamer inzetbaar zijn. Dat kan door tijd te creëren en focus te verleggen. Hoe?

Via een online platform komen vraag en aanbod direct en transparant bij elkaar. Het levert bedrijven in het MKB een passende kandidaat uit de lokale flexmarkt op én helpt uitzendbureaus 30% sneller in contact te komen met nieuwe klanten.

We creëren met elkaar tijd om te investeren in het belangrijkste kapitaal, de flexkrachten. Meer ruimte voor om- en bijscholing zorgt voor hogere Vitaliteit, Vakmanschap en Verandering.

Alle duurzaam inzetbare flexkrachten zijn plaatsbaar op verschillende vacatures. Dit werkt soepel op elkaar volgende banen of zelfs vast werk voor flexkrachten in de hand. Zo verkleinen we met elkaar de kloof tussen onbenut potentieel en werk.